RADIO FREEDOMSOULREC

DJ LEANDRO VITROLA

FREEDOMSOULREC

DJ LEANDRO VITROLA
FREEDOMSOULREC

UHURUHIPHOP / CRIME PERFEITO (2000-2005)